Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Pannonia Motorsport Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.palyamotorozas.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit, valamint a megvásárolt részvételi jegyek Pannonia Motorsport Kft. általi beváltásának feltételeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.palyamotorozas.hu weboldalon keresztül történik. A Pannonia Motorsport Kft. elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és kijelenti, hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal, a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelettel (General Data Protection Regulation, GDPR) összhangban, a nyilvánosan elérhető adatvédelmi tájékoztatóban, illetve adatkezelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató (Adatkezelő) adatai:
• név: Pannonia Motorsport kft.
• székhely: 9700 Szombathely, Karmelita u. 3.
• levelezési cím: 9700 Szombathely, Karmelita u. 3.
• telefonszáma: 06306642052
• email cím: [email protected]
• cégjegyzékszám: Cg. 18-09-110668
• bejegyző cégbíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
• adószám: 23564138-2-18

Tárhely biztosító (Adatfeldolgozó) azonosító adatai:
• név: Wakelite Kft.
• székhely: 9700, Szombathely, Bezerédi A.u.5.
• weboldal: https://wakeliteweb.com

Kérjük, hogy a tárhely szolgáltatót termékekkel, tréningekkel kapcsolatos kérdésekkel ne keressék. Érdeklődés esetén kollégáink a 06306642052-es telefonszámon várják hívását.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.palyamotorozas.hu weboldalon található felületen (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül történik. Ugyan erre a weboldalra mutató további domain elérhetőségek: www.palyaautozas.hu, www.bikeracing.hu, www.carracing.hu, www.palyashop.hu. A Weboldalon a Pannonia Motorsport Kft. szolgáltatásaira / rendezvényeire érvényes részvételi jegyek (a továbbiakban: Jegy(ek)), illetve különböző ajándéktárgyak (a továbbiakban: Ajándéktárgy(ak)) vásárolhatók meg (a továbbiakban: együttesen Termék(ek)). A Szolgáltató online internetes rendszert üzemeltet elsősorban különböző sport és egyéb eseményekre szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Jegy(ek)) megvásárlásának elősegítésére, illetve ezekhez kapcsolódó online termék- és szolgáltatás értékesítésre.
Szolgáltató jogosult a saját weboldalán a jegyértékesítési szolgáltatáson túlmenően más szolgáltatásokat is nyújtani, más termékeket is értékesíteni, illetve olyan jegyeket is értékesíteni, amelyek nem a Szolgáltató Rendszeréből származnak. Ezekre a szolgáltatásokra és termékértékesítésekre a jelen ÁSZF nem vonatkozik, mivel ez az ÁSZF kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegy- és egyéb árucikk, vagy szolgáltatás értékesítési tevékenységre vonatkozó szabályokat rögzíti. Az online értékesítési rendszer útján értékesített Jegy(ek)-et és egyéb termékeket a Vásárlók részére a Szolgáltató a Rendezvényszervező / Versenypálya tulajdonos közvetítőjeként (ügynökeként) vagy – a felek között fennálló szerződés szabályai szerint – bizományosként értékesíti. Közvetítői értékesítés esetén a Szolgáltató a Rendezvényszervező / Versenypálya tulajdonos által megbízott számlakibocsátóként is közreműködik. Bizományosi értékesítés esetén a szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Jegy(ek) értékesítésében való részvételre korlátozódik. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a rendezvénynek helyet adó versenypálya kötelezettsége, akinek adatait a Rendezvény adatlapja és a Jegy(ek) tartalmazza. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Jegy(ek) látogatott Versenypálya minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.
A Jegyértékesítő nem értékesít olyan Terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles. A jelen ÁSZF-ben szereplő szolgáltatásokat és Termékeket társaság, szervezet, illetve 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vásárló arra vonatkozó jognyilatkozata, hogy a 18. életévét betöltötte.

1.2. A Weboldalon történő vásárlást a(z)
• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
• A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
• Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
• A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.
• A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet • EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

1.3. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés (figyelemmel az ÁSZF 6., 8. és 9. pontjában foglaltakra), módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség.

1.5. A Felek között a Termék(ek) megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi. A szerződés határozott idejű szerződésnek minősül, a Termék Ügyfél részére való megküldésével, illetve a vételár Szolgáltató részére való megfizetésével (amelyik esemény később következik be) megszűnik. Megszűnik a szerződés akkor is, ha a megrendeléstől számított 8 napon belül sem történik meg a kiválasztott Termék(ek) ellenértékének megfizetése a megrendelésben kiválasztott módon és ezt a Szolgáltató írásbeli érdeklődésétől számított 5 napon belül sem teljesíti Ügyfél.

1.6. A szerződés nyelve magyar.

1.7. Technikai tudnivalók: a Szolgáltató a weboldalon cookie-kat használ annak érdekében, hogy a vásárlási folyamatot kényelmesebbé és gyorsabbá tegye. Böngészőjének megfelelő beállításával ezeket letilthatja, de ebben az esetben Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldal hibás működéséből adódó problémákért.

2. A vásárlás általános tudnivalói, árak, kezelési költség, egyéb költségek

2.1. A weboldalon található termékek személyesen is megvásárolhatók az alábbi helyszíneken:
Pannonia Motorsport Kft., Cím: 9700 Szombathely, Karmelita u. 3., Elérhetőség: 0630664205 Ideje: hétköznap: 9 – 14 óra, a vásárlást megelőzően előzetes, telefonon történő időpont egyeztetés szükséges!

2.2. A weboldalon történő vásárláshoz nincs szükség regisztrációra. A megrendelés a kívánt Termék(ek) kiválasztását követően, az ott található adatlap kitöltésével történik, a releváns adatok megadásával. Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és az ugyanitt közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3. Ügyfél a megrendelt szolgáltatás jellegétől függően a www.palyamotorozas.hu felhasználói adatbázisban tárolt alábbi adatai a megrendelt szolgáltatások teljesítése érdekében továbbításra kerülnek az alábbi szolgáltatók, mint adatfeldolgozók részére.
2.3.1. Az adatkezelő az versenypálya használatra jogosító Jegy beváltásának érdekében az alábbi adatokat továbbítja a Pannonia Motorsport Kft. (9700 Szombathely, Karmelita u. 3.) részére
• Név
• E-mail
• Lakcím
• Telefonszám
• Születési dátum
• Sporteszközének paraméterei (jármű típusa)
2.3.2. Az adatkezelő a www.palyamotorozas.hu webáruházban megvásárolt, postai kézbesítéssel kért Termék(ek) Ügyfél részére történő továbbítása érdekében az alábbi adatokat továbbítja a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2- 6.) részére
• Név
• E-mail
• Telefon
• Postázási cím
A Magyar Posta Zrt. Adatkezelési tájékoztatója, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
2.3.3. Az adatkezelő a www.palyamotorozas.hu webáruházban megvásárolt Termék(ek) esetén, amennyiben az Ügyfél a bankkártyán keresztüli online fizetési módot választja, a fizetés teljesítése érdekében az alábbi adatokat továbbítja az Stripe Payments Europe, (Limited The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin Ireland) részére
• Név
• E-mail
• Telefonszám
• Számlázási név
• Számlázási cím
• Postázási cím
A Stripe Payments Europe adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg: Stripe Services Agreement: https://stripe.com/en-hu/legal/ssa#general-terms
2.3.4. Az adatkezelő a www.palyamotorozas.hu weboldalon megvásárolt Termék(ek), kiállított számlázás teljesítése érdekében az alábbi adatokat továbbítja a Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet), mint adatfeldolgozó részére:
• Név
• E-mail
• Számlázási név
• Számlázási cím
• Adószám
A Billingo Technologies Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg: Billingo adatkezelési tájékoztató – Billingo számlázó program:
https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

2.4. Amennyiben a Weboldalon található bármely Termék(ek) jellemzőjével kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük keressen meg minket a Weboldalon jelzett telefonszámon, elérhetőségeken.

2.5. A vételár mindig a Termék(ek) mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve magyar forintban értendő és a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét már tartalmazza.

2.6. A Weboldalról megrendelhető Termék(ek) körének, árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt Termék(ek) vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék(ek) postázása, vagy ún. e-voucher (Jegy(ek)) igénylése esetén, annak e-mail-en való megküldése közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén, nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

2.7. A vételáron felül a Szolgáltató 2% kezelési költséget, illetve a megrendelés értékétől, a kézbesítés módjától függően posta költséget számíthat fel. Ajándéktárgyak vásárlásakor az előzőekben felsorolt költségeken kívül az ügyfelet csomagolási költség is terhelheti. Nem terheli posta költség és csomagolási költség az Ügyfelet, amennyiben a szolgáltatások igénybevételére jogosító ún. e-vouchert (Jegy(ek)) igényel, illetve a Termék(ek) helyszíni átvétele esetén, amennyiben az összeget készpénzzel egyenlíti ki.

2.8. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

2.9. A Szolgáltató a vásárlásról minden esetben számlát bocsát ki.
2.9.1. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, a megrendelt termék értékének online fizetési felületen (STRIPE) való teljesítéséhez, valamint átutalással történő fizetés esetén ráutaló magatartásával elfogadja, hogy amennyiben elektronikus vouchert (Jegy(ek) igényelt, Szolgáltató az általa kiállított számlát elektronikus számlaként küldi meg az Ügyfél által megadott e-mail címre.
2.9.2. Amennyiben az Ügyfél az elektronikus számla befogadását visszautasítja, részére papír alapú számla kiállítására kerül sor. Az elektronikus számla visszautasítását kérjük jelezze a megrendelés leadása során, vagy az [email protected] email címen.
2.9.3. A 2.9.1. ponttól eltérő megrendelési és fizetési mód esetében Szolgáltató papír alapú számlát állít ki az Ügyfél részére, melyet postán bocsájt az Ügyfél rendelkezésére.

2.10. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.11. Ügyfél a Megrendelés gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

2.12. Az Ügyfél a várt teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles leadni megrendelését. Ennek elmulasztása esetére Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Ügyfél a megrendelését úgy köteles leadni, hogy a Szolgáltató az Ügyfél által elvárt kézbesítési feltételeinek eleget tudjon tenni, amennyiben az Ügyfél a megrendelés ütemezésénél ezt figyelmen kívül hagyja, úgy a Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal.

3. Vásárlás menete

3.1. Az Ügyfél a Weboldalon (www.palyamotorzas.hu/jegyvasarlas) a kívánt Termék(ek) képére kattintva megtalálja annak részletes leírását, egységárát (mely forintban értendő és a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét tartalmazza)
.
3.2. A Termék megrendelése a „Kosárba” gombra kattintva lehetséges. A Termék kosárba helyezését a „Kosárba rakva” felirat jelzi. Ezután az Ügyfélnek lehetősége van a Weboldal tartalmát tovább böngészni és más Terméket (Termékeket) a kosárba helyezni. A Weboldalon a „Kosár tartalma” felirat alatt folyamatosan nyomon lehet követni, hogy mely Termék(ek) kerültek a kosárba behelyezésre, illetve mennyi az értük fizetendő összeg.

3.3. A „Kosár megtekintése” gombra kattintva látni lehet a kosár teljes tartalmát: a Termék(ek) megnevezését, darab számát, egyéni jellemzőit, és a Termékért (Termékekért) fizetendő összeget. Az Ügyfélnek ekkor lehetősége van a mennyiség növelésére, illetve csökkentésére, folytathatja a vásárlást, vagy tovább mehet a Megrendeléshez. A kosár bárminemű módosítását A „Kosár módosítva” felirat jelzi.

3.5. Amennyiben az Ügyfél a vásárlást befejezte, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva eljut a megrendelő felületre. Ezt követően egy adatlapot kell kitöltenie, mely tartalmazza a megrendelő nevét, címét, telefonszámát, születési dátumát és e-mail címét; amennyiben ettől eltérő, akkor a számlázási nevet, címet, postázási címét, adószámot),; a fizetés kiválasztásának lehetőségét; az esetlegesen felmerülő kezelési, a posta és Ajándéktárgy vásárlásakor a csomagolási költség összegét, valamint a megrendelésért fizetendő teljes összeget. Szolgáltató nem vizsgálja a megrendelő felületen megadott adatok valódiságát, helyességét, azokért teljes mértékben az Ügyfél tartozik felelősséggel. Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy cég/egyéni vállalkozó megrendelése esetén az adószám megadása kötelező. Céges ügyfeleink részére adószám megadása nélkül a megrendelés leadása nem lehetséges.

3.6. A vásárlás véglegesítése előtt az Ügyfélnek el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatót és a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

3.7. A „Megrendelés” gomb használatával fejeződik be a művelet. Ügyfél a Megrendelés gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a rendelés véglegesítéshez szükséges adatok nem lettek teljes körűen kitöltve, a rendszer hiba üzenetet ad, melyben tájékoztatást ad a hiányzó adatok köréről.

3.8. Amennyiben a megrendelés véglegesítéséhez szükséges adatok teljes körűen megadásra kerültek, a rendszer egy automatikus válasz üzenetet fog küldeni a megrendelés során megadott adatokkal az Ügyfél által a megrendelő adatai között megadott e-mail címre, illetve a rendelés befejezését követően az letölthető és kinyomtatható. Ha a megrendelés visszaigazolását az Ügyfél 10 percen belül nem kapja meg, és a spam mappában sem található, úgy hétköznap 9-14 óra között a 06306642052-es telefonszámon, vagy a hét minden napján az [email protected] e-mail címen tud a megrendelésének beérkezéséről érdeklődni. Az [email protected] címre érkező levelek megválaszolása munkaidőben (H-P: 9:00-14:00) történik.

3.9. Megrendelést követően Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a megrendelést követő 8 napon belül Ügyfél nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy Megrendelő a 8. nap elteltével emlékeztető emailt küld az Ügyfél által megadott email címre. Az emlékeztető emailben foglaltak szerint Ügyfélnek az email beérkezésétől számítva 5 munkanapja van teljesíteni fizetési kötelezettségét. Amennyiben az 5. munkanap elteltével sem kerül kifizetésre a megrendelt utalvány, úgy Ügyfél megrendelése törlésre kerül.

4. Fizetési módok

4.1. A „Fizetés” pontban tudja kiválasztani az Ügyfél, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

4.2. A fizetés történhet:
• átutalással
• online fizetéssel (STRIPE)
• készpénzzel
A fizetési mód utólagos megváltoztatására nincs lehetőség.

4.3. Átutalásos fizetési mód választása esetén az Ügyfél a rendelés visszaigazolásban szereplő Szolgáltató nevére és bankszámlaszámára köteles a Termék(ek) és a járulékos költségek összegét is tartalmazó fizetendő összeget elutalni. A fizetés Szolgáltatóhoz való beérkezése után kerül(nek) a Termék(ek) az Ügyfél részére a kiválasztottnak megfelelően kézbesítésre.

4.4. Online fizetésre a STRIPE rendszeren keresztül van lehetőség. Ekkor a „Megrendelés” gomb megnyomása után a rendszer automatikusan átirányítja az Ügyfelet a STRIPE fizetési oldalra, ahol az utasításokat követve lehetőség van az elektronikus fizetésre. Szolgáltató a fizetési oldal használata során elkövetett hibákért felelősséggel nem tartozik, a fizetési oldalt az Ügyfél saját felelősségére használja. Szolgáltató nem kér és nem tárol az Ügyfél bankkártyájához kapcsolódó adatokat, azokat csak a STRIPE rendszer kezeli. Az elektronikus fizetés Szolgáltató részére történő jóváírása után kerül sor a kiválasztott Termék(ek) kézbesítésére.

4.5. Készpénzes fizetési módra csak 2.1 pontban meghatározott helyszíni átvétel esetén van lehetőség.

4.6. Ajándékutalvány felhasználására csak helyszínen történő fizetés mód választása esetén van lehetőség, az alábbiak szerint:
• helyszínen történő fizetése esetén: az eredeti ajándékutalvány ügyintéző részére történő átadásával a fizetéskor

5. Kézbesítési módok, szállítási határidők, postai költségek

5.1. A „Fizetés” pontban tudja az Ügyfél kiválasztani, hogy a megrendelt Terméket (Termékeket) milyen módon kívánja átvenni. A kézbesítési mód kiválasztásának függvénye a posta és csomagolási költség mértéke, valamint a szállítási határidő.

5.2. A kézbesítés módjai a következők lehetnek:
• csak elektronikus voucher, (Jegy(ek) termék esetén)
• a Terméke(ek) helyszíni átvétele (Ajándéktárgy Termék(ek) esetén)
• postai kézbesítés. (Ajándéktárgy Termék(ek) esetén)
A kézbesítési mód utólagos megváltoztatására nincs lehetőség.

5.3. Elektronikus un. E-voucher (Jegy(ek)) rendelésére kizárólag STRIPE (online fizetés) és átutalásos fizetési mód választása esetén van lehetőség. Az elektronikus vouchert az Ügyfélnek saját magának kell kinyomtatnia, a rendszer posta költséget nem számít fel. Elektronikus voucher választása esetén a Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott e-mail címre visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.
5.3.1. Az e-vouchert (Jegy(ek)) a rendszer STRIPE (online) fizetés esetén a fizetés érzékelése után automatikusan küldi meg az Ügyfélnek a megrendelő adatai között megadott e-mail címre. Amennyiben 1 órával az online fizetés után az elektronikus voucher (Jegy(ek)) nem érkezik meg az Ügyfél által megadott e-mail címre, és a spam mappában sem található, úgy hétköznap 9-14 óra között a 06306642052-es telefonszámon, vagy a hét minden napján az [email protected] e-mail címen tud érdeklődni. Az [email protected] címre érkező levelek megválaszolása munkaidőben (H-P: 9:00-14:00) történik.
5.3.2. Átutalásos fizetési mód választása esetén a fizetés bankszámlára történő beérkezése után 5 munkanapon belül küldjük meg az e-vouchert (Jegy(ek)) az Ügyfélnek a megrendelő adatai között megadott e-mail címre. Amennyiben a jelzett határidőig az elektronikus voucher (Jegy(ek)) nem érkezik meg az Ügyfél által megadott e-mail címre, és a spam mappában sem található, úgy hétköznap 9-14 óra között a 06306642052-es telefonszámon, vagy a hét minden napján az [email protected] e-mail címen tud érdeklődni. Az [email protected] címre érkező levelek megválaszolása munkaidőben (H-P: 9:00-14:00) történik.

5.4. Helyszíni átvétel esetén az Ügyfél a Terméket (Termékeket) személyesen veheti át, a rendszer posta és csomagolási költséget nem számít fel. A postai utánvétes fizetési módot kivéve bármelyik fizetési mód választható. A Termék(ek) a megrendelés értékének kifizetését követő munkanaptól, készpénzes fizetési mód választása esetén a megrendelést követő munkanaptól vehetők át az alábbi helyen és időben:
• Pannonia Motorsport Kft. Cím: 9700 Szombathely, Karmelita u.3. Elérhetőség: 06306642052 Átvétel lehetséges ideje: hétköznap: 9 – 14 óra : előzetes megbeszélés szerint

5.5. Postai kézbesítés mód esetén elektronikus voucher (Jegy(ek)) nem válaszható. A fizetés történhet átutalással, STRIPE-on keresztül (online fizetés). A terméket (termékeket) postai kézbesítés választása esetén a Magyar Postán (MPL) keresztül juttatjuk el a megrendelésben megadott címre. Az Ügyfél köteles gondoskodni róla, hogy az általa megadott postázási címen a futár a kézbesített csomag átvételére jogosult személyt találjon. Szolgáltatót a nem megfelelő, vagy pontatlan postázási címre visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.
5.5.1. Átutalásos és online fizetési mód választása esetén 2.000,- Ft posta költség kerül felszámításra, törékeny ajándéktárgy vásárlása esetén a minimum posta költség 4.000 Ft. Ajándéktárgy vásárlása esetén a csomagolási költség 300 Ft. A Termék(ek) a megrendelés értékének Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után 5 munkanapon belül kerül(nek) átadásra a Termék(ek) a posta futár részére. A várható szállítási idő: max. 2-3 munkanap.
• Ajándéktárgy vásárlása esetén a posta költség mértéke függ az ajándéktárgy értékétől. Az Ügyfél a maximálisan várható postaköltség összegéről a megrendelés visszaigazolásból tájékozódhat.
• A megrendeléstől számított 5 munkanapon belül kerül(nek) a Termék(ek) a posta futár részére átadásra. A várható szállítási határidő: max. 2-3 munkanap. A postai szolgáltatás esetleges késedelmes, vagy hibás teljesítésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

Jótállásra, kellék-, valamint termékszavatosságra csak Ajándéktárgy vásárláskor jogosult a Megrendelő. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Megrendelő.

6.1. Jótállás
6.1.1. A 10.000 Ft feletti egyedi értékű ajándéktárgy vásárlása esetén jótállás illeti meg a Megrendelőt.

6.2. Kellékszavatosság
6.2.1. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a vállalkozással szemben.
6.2.2. Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles közölni kellékszavatossági igényét a Szolgáltató felé.
6.2.3. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a feltétele: • a hiba közlése, • Megrendelő igazolása, hogy a terméket a Szolgáltatótól szerezte be.
6.2.4. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a kellékszavatossági igény érvényesítésének feltétele: • Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
6.2.5. A szerződés teljesítésétől számított két év elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.
6.2.6. Kellékszavatossági igény esetén az alábbi jogok illetik meg a Megrendelőt: • kérheti a hiba kijavítását (ha annak teljesítése nem lehetetlen, vagy a Szolgáltató részére más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár), vagy
• kérheti a hibás termék kicserélését (ha annak teljesítése nem lehetetlen, vagy a Szolgáltató részére más igén teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár), vagy
• kérheti az ellenérték arányos leszállítását, vagy
• a Szolgáltató terhére a hibát kijavíthatja, vagy kijavíttathatja, illetve
• elállhat a szerződéstől.
Megrendelő a választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, ám ennek a költségeit köteles viselni, kivéve, ha az indokolttá vált, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.3. Termékszavatosság
6.3.1. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék gyártójával, vagy forgalmazójával szemben.
6.3.2. A termék akkor hibás, ha: • nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy • nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
6.3.3. A Megrendelő termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti.
6.3.4. Termékszavatossági igény esetén a termék hibáját a Megrendelőnek kell bizonyítania.
6.3.5. Termékszavatossági igény esetén az alábbi jogok illetik meg a Megrendelőt: • kérheti a hiba kijavítását, vagy • kérheti a hibás termék kicserélését.
6.3.6. A gyártó (forgalmazó) mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
• a termék hibája jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7. Adatbeviteli hibák javítása

7.1. Az Ügyfélnek a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

8. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

8.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termék(ek) felsorolását és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

8.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

8.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé írásban az [email protected] e-mail címre. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

8.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

9. Elállási/felmondási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki Terméket vesz, rendel, kap és használ, illetve igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció és ajánlat címzettje. Termék(ek) vásárlása esetén az Ügyfél elállási, míg szolgáltatásra vonatkozó szerződés esetén felmondási jogával élhet. Elállási és felmondási jog kizárólag Termék(ek), mint Ajándéktárgy vásárlására vonatkozik, konkrét eseményeken való részvételre jogosító Jegy(ek) vásárlására nem! A vásárlás a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha konkrét rendezvényre szóló Jegy(ek)-et vásárol, amelyek egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szólnak. Ebben az esetben a Jegyértékesítőnek nem áll módjában sem a Jegy(ek) visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

9.1. Elállási/felmondási jog gyakorlásának a menete Az Ügyfél a Termék(ek) átvételétől számított 14 napig jogosult indoklás nélkül elállni/felmondani a szerződéstől (a szerződést). A 14 nap attól a naptól számít, amikor az Ügyfél, vagy a képviselője a Terméket (Termékeket) átvette, vagy a szolgáltatásra irányuló szerződést megkötötte. Az átvétel napjának számít:
• elektronikus voucher (Jegy(ek)) esetén annak a Szolgáltató által e-mail-en való megküldésének napja,
• a Termék(ek) személyes átvétele esetén, a személyes átvétel napja,
• a Termék(ek) postai kézbesítése esetén a postai átvétel napja.
9.1.1. Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, megteheti azt a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat minta, vagy egyéb, az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának postán, vagy elektronikus úton való megküldésével a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Szolgáltató az elállási szándék tudomásul vételét annak kézhezvételétől számított 5 napon belül visszaigazolja.
9.1.2. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
9.1.3. A szerződéstől való elállás esetén Ügyfél köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat megküldésétől számított 14 napon belül az általa kapott terméket (termékeket) visszaküldeni Szolgáltató részére. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt visszaküldi a Terméket (Termékeket). A visszaküldés közvetlen költségei az Ügyfelet terhelik. Utánvéttel nincs lehetőség a Termék(ek) visszaküldésére.
9.1.4. Ha Ügyfél szabályszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
9.1.5. A visszatérítés során a Szolgáltató jogosult a számára legkisebb költséggel járó fizetési módot választani, amennyiben ehhez az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy ez nem jelenthet többletköltséget az Ügyfél részére. Egyebekben Szolgáltató az eredeti fizetési móddal megegyező módon tesz eleget pénz visszafizetési kötelezettségének.
9.1.6. Szolgáltató a pénzvisszatérítést mindaddig visszatartja, míg az Ügyfél a Terméket (Termékeket) vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

10. Felelősség

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.5. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.6. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

11.1. A Szolgáltató ügyfélszolgálatot nem üzemeltet.

11.2. A panaszkezelés helye a Szolgáltató székhelye.
• Cím: 9700 Szombathely, Karmelita u. 3.
• Levelezési cím: 9700 Szombathely, Karmelita u. 3.
• Telefonszáma: 06306642052
• Email cím: [email protected]

11.3. Az Ügyfél a panaszát szóban személyesen, vagy írásban közölheti. Szolgáltató panaszbejelentést telefonon nem fogad.

11.4. Szolgáltató a személyesen előadott szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy az Ügyfél a megoldással nem ért egyet jegyzőkönyv felvételére kerül sor, melyből 1 példányt az Ügyfél azonnal megkap. A jegyzőkönyvre a Szolgáltató 30 napon belül ad érdemi választ.

11.5. Az írásban (postai úton, vagy e-mail-ben) benyújtott panaszokra a Szolgáltató 30 napon belül küld érdemi választ.

11.6. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a rá adott választ 5 évig őrzi.

11.7. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a panaszának kivizsgálása után kapott válasszal az alábbi szervezetekhez fordulhat jogorvoslatért: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Címe. 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési címe: 1428 Budapest, Pf. 20. Telefonszáma: (1) 459-4800 Faxszáma: (1) 210-4677 email címe: [email protected] 16

11.8. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége: Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület (9021 Győr, Szent István út 10/A), e-mail: [email protected], telefonszám: +36 96 520 217

11.9. Fogyasztói jogvita esetén az Ügyfélnek lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni.

11.10. A békéltető testületek elérhetőségei a következők:
• Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: [email protected];
• Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: [email protected];
• Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: [email protected];
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: [email protected];
• Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: [email protected]; 17
• Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: [email protected];
• Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: [email protected];
• Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: [email protected];
• Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: [email protected];
• Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: [email protected];
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: [email protected];
• Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: [email protected]; 18
• Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: [email protected];
• Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: [email protected];
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: [email protected];
• Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: [email protected]; • Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: [email protected]
• Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK) Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma) Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608- 0270-es mobilon) Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814- 121 E-mail cím: [email protected] web: www.bekeltetesveszprem.hu
• Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: [email protected] 19 11.11.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van az online vitarendezési platform használatára. Ha mindkét fél Magyarországon van, akkor az EU-s online vitarendezés nem vehető igénybe. Az eljáráshoz szükséges kérelmet és egyéb eljárásra vonatkozó információkat is ezen a honlapon lehet megtalálni. (Nyelvet a honlap alján lehet választani.) Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan tájékoztatást a +36 1 488 2033 telefonszámon vagy az [email protected] elérhetőségen nyújtanak. További információ a békéltető testület honlapján érhető el.

11.12. A panaszkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat a Pannonia Motorsport Kft.. Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.

12. Szerzői jogok

12.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja, vagy feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

12.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

13. Pannonia Motorsport Kft. szolgáltatásaira vonatkozó általános tudnivalók, valamint a szervezett versenypálya használaton való részvételre jogosító Jegyek beváltása

13.1. A www.palyamotorozas.hu weboldalon keresztül biztosít lehetőséget az általa nyújtott szolgáltatásokra (pl. versenypálya használat) történő jelentkezésre, melyre a www.palyamotorozas.hu weboldalon előre megváltott részvételi Jegy(ek) egy (voucher) felhasználásával van lehetőség. A weboldalon megvásárolt jegyek más-más versenypályák használatára adnak lehetőséget. Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy az eseményre történő belépés szabályai továbbra helyszínenként és rendezvényenként változhatnak a versenypályák üzemeltetői szerint! Kérjük, hogy a jegyvásárlás idején vegye figyelembe azt, hogy a rendezvények látogatásának szabályai akár a jegyvásárlás és a rendezvény időpontja között is megváltozhatnak.
Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy minden helyszín meghatározhatja a saját versenypálya használati szabályait az aktuális biztonsági előírások, vagy akár jogszabályoknak megfelelően, ezért feltétlenül ellenőrizze a rendezvény szervezője által közzétett információkat, mielőtt eseményre jegyet vásárolna!

13.2. www.palyamotorozas.hu weboldalon található ÁSZF a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános, a versenypálya használatra történő jelentkezés visszaigazolása pedig az adott program napjára vonatkozó alábbi konkrét adatokat tartalmazza, amennyiben azok az adott program napjára vonatkozóan relevánsak:
a) a versenypálya használat programjának megnevezését és időszakát,
b) versenypálya használat év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját
c) a versenypálya használat díj

13.3. A Pannonia Motorsport Kft. szolgáltatásaira, versenypálya használatára érvényes Jegy(ek) csak és kizárólag az események megjelölt konkrét napjára és időszakára, konkrét személy részvételére érvényesek.

13.4. Amennyiben a versenypálya használatra vonatkozó Jegy(ek) beváltásának meghiúsulása Szolgáltatónál keletkezett vis major eseményre vezethető vissza, és ennek következtében Ügyfél az érvényességi határidőn belül nem tudja felhasználni a Jegyet, úgy Szolgáltató köteles az érvényességi határidőt a vis major esemény megszűnését követő 30 nappal térítésmentesen meghosszabbítani.

13.5. A versenypálya használatra vonatkozó Jegy(ek) előírása:
• konkrét napra, eseményre, személyre és időszakra vonatkoznak, egyéb napon nem beválthatóak;
• nem átruházhatóak és vissza nem válthatóak, érvényességük nem hosszabbítható
• a megvásárolt Jegy vonatkozó személy egyszer és egyidejűleg használhatja fel a Jegyet – vásárlást követően a felhasználó személyére, illetve a megjelölt időpontra vonatkozó módosítás nem lehetséges.

13.6. Az Jegy(ek) az azon szereplő versenypálya használati programra, egy személy, egyszeri részvételére jogosít, saját járművel. Szolgáltató pénzt nem fizet vissza.

13.7. Szolgáltató nem egyéni versenypálya használatot biztosít, hanem (esemény fajtától függően) 15 -55 fős csoportokban dolgozik. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azokat az időpontokat, amelyekre nincs elég számú jelentkező törölje és cserébe újabb időpontot egyeztessen az Jegy beváltójával.

13.8. Az aktuális versenypálya használati időpontokról az alábbi linkeken tájékozódhat:
www.palyamotorozas.hu/esemenynaptar

13.9. A Szolgáltató az esetleges műszaki, időjárási vagy egyéb okok miatt az időpont változtatás jogát fenntartja.

13.10. Jelentkezési határidő: az adott versenypálya használatra az esemény időpontja előtt legkésőbb 15 nappal, a www.palyamotorozas.hu/jegyvasarlas címen lehetséges, az esemény elnevezésére / időpontjára kattintva. Határidőn túli jegyvásárlás esetén reklamációt nem fogadunk el. Jegyvásárláskor rögzítésre kerül a résztvevő neve, telefonszáma, életkora, lakcíme. A jegyvásárlással kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat a Pannonia Motorsport Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.

13.11. Amennyiben a Jegy(ek) felhasználója tudomására jut, hogy az előzetesen egyeztetett és megrendelt időpontban a versenypálya használaton nem tud részt venni és ezt a Szolgáltató felé az eseményt megelőző 14 napon belül írásban jelzi, úgy lehetőség van újabb időpont egyeztetésére. A Szolgáltatónak minőségbiztosítási és fogyasztóvédelmi okokból időpont módosítást telefonon nem áll módjában elfogadni. Időpont módosításra a Szolgáltató egy alkalommal ad lehetőséget. Amennyiben a résztvevő távolmaradását a versenypálya használat megkezdése előtt 14 napon belül írásban nem jelzi, úgy a felhasználni kívánt jegye érvényét veszti, későbbi felhasználására nincs lehetőség.

13.12. A versenypálya használat esetében annak kezdete előtt fél órával van a gyülekező az adott esemény helyszínén. Amennyiben a Jegy8ek) beváltója nem érkezik meg a megjelölt időben, Szolgáltató a késedelemből eredő károkért nem tartozik felelősséggel, mivel a Jegy(ek) beváltója tudatában van annak, hogy nem egyedi, hanem csoportos foglalkozáson vesz részt.

13.13. A Jegy(ek) felhasználója tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez egy sportlétesítmény, versenypálya területére lép be, ahol az alábbi házirendi pontok irányadóak:
a./ A Versenypálya belső területén megengedett sebesség 30 km/h.
b./ A Versenypályát kizárólag az esemény kijelölt idején lehet használni, kizárólag szakszemélyzet felügyelete mellett. Egyéb esetben szigorúan tilos a fenti társaságok illetékes személyeitől származó kifejezett engedély nélkül igénybe venni, illetve azokra ráhajtani, A teljes kártérítési felelősségen túl, a jelen szabály megsértése alkalmanként 100.000 Ft bírságot, illetve az adott Versenypálya területéről történő határozatlan idejű kitiltást vonja maga után.
c./ A Jegy(ek) felhasználója tudomásul veszi, hogy a Versenypálya területén bármilyen típusú fényképező, videófelvevő eszköz vagy drón használata csak és kizárólag a Szolgáltató számára vagy írásbeli engedélyt követően megengedett, ennek hiányában tilos.
d./ A jegy felhasználója tudomásul veszi, hogy a Versenypálya területén tartózkodó személyek fokozott zajhatásnak lehetnek kitéve, a programon való részvételt kifejezetten ennek tudatában vállalja.
e./ A jogszabályban meghatározott maximális megengedett zajterhelést meghaladó zajszintet kibocsátó járműveket a Versenypálya a programból kizárhatja. A programon csak gyári kipufogóval, vagy kipufogóba szerelt hangtompítóval rendelkező járművek vehetnék részt.
f./ A versenypályát csak és kizárólag műszakilag kifogástalan állapotban levő járművel lehet használni. A műszakilag nem megfelelő járműveket a Versenypálya a programból kizárhatja.
g./ A versenypályát mindenki saját felelősségére és kockázatára használja.
h./ A versenypályán való motorozás / autózás veszélyes, a közút szabályai nem érvényesek.
i./ Alkoholos befolyás vagy egyéb bódító szer hatása alatt álló személy a versenypályát nem használhatja.
j./ Az előírásokat és a pálya szakszemélyzetének utasításait minden körülmények között be kell tartani.
k./ A résztvevő felelős minden kárért, amit ő vagy a tulajdonában lévő gépjármű okozott a versenypályán vagy a boxokban vagy a versenypályát látogató vendégek körében.
l./ A környezet védelme és a pálya minőségének megőrzése érdekében az a személy, aki a pálya területén olajfoltot hagy, vagy egyéb kárt okoz kártérítést köteles fizetni!
m./ Motorkerékpárral csak bukósisakban, kesztyűben, csizmában, gerincvédővel és teljes protektoros motoros bőrruhában lehet használni a versenypályát!
n./ Bukócsöves autóban a bukósisak használata kötelező, utas csak elöl ülhet biztonsági okokból!
o./ A versenypályára 18. életévét be nem töltött személy csak érvényes versenyzői licenc és szülői hozzájárulás bemutatásával mehet. A szervező nem köteles ellenőrizni, de regisztráció során ennek hitelt érdemlő igazolását kérheti!
p./ A versenypályát csak kifogástalan műszaki állapotú gépjárművel lehet használni
q./ A résztvevő kinyilvánítja, hogy ismeri és figyelembe veszi az általános érvényes (FIM és FIA) zászlójelzéseket és az annak megfelelő magatartási szabályokat. Azonnali kizáráshoz vagy kártérítési igény támasztásához vezet a zászlójelzések, ill. a Pannónia Motorsport Kft. vagy a Versenypálya szakszemélyzetének utasításainak figyelmen kívül hagyás, vagy a nem megfelelő viselkedés, szándékos ütközés, ill rongálás.
•r./ A résztvevő kötelezi magát arra, hogy minden – a használattal összefüggő és az az alapján keletkezett – kár és/vagy balesetből következő kártérítési ill., fájdalomdíj igényéről lemond. A versenypálya használata kizárólag saját kockázatra történik!
s./ A Használó nyomatékosan és korlátozás nélkül kinyilvánítja, hogy a használni kívánt járművére érvényes és korlátozás nélküli jogosítvánnyal vagy versenyzői licenc-vel rendelkezik. Kötelezi magát, hogy csak olyan járműveket üzemeltet, vagy vezet, amelyek a jogosítvány törvényes előírásainak megfelelnek.

13.14. Az adott eseményen való részvétel előtt a jegy felhasználója köteles:
• a jegyet a regisztráció során az ügyintéző részére átadni, vagy
• elektronikus jegyvásárlást követően azt mobil telefonján bemutatni, és
• vezetői engedélyének meglétét igazolni a regisztrációt végző ügyintéző erre irányuló kérése esetén, valamint
• a pályahasználati feltételeket elolvasni, ezt aláírásával igazolni és azt a tréning végéig betartani.

13.15. Aki a rendezvény ideje alatt a biztonsági szabályokat megszegi, vagy gépjárműve a közlekedésbiztonsági szempontoknak nem felel meg (pl. gumiabroncsok állapota, kormányholtjáték, sérülések), az a versenypálya használatból kizárható. Az események során a szakszemélyzet joga, hogy a műszakilag kifogásolható gépkocsikat, motorkerékpárokat a nem megfelelő magatartású résztvevőket biztonsági okokból kizárja az eseményről.

13.16. Aki az eseményről bármilyen okból eltávozik, illetve azt nem fejezi be, a versenypálya használati díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

13.17. A jegy felhasználója tudomásul veszi, hogy a programok alatt a szervezők által kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen – mint a programokon résztvevő személy – szerepelhet, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhet a Pannonia Motorsport Kft.-vel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben. Ez magában foglalja a lehetőséget, hogy a Pannonia Motorsport Kft., a felvétel készítői, vagy annak jogos felhasználói a kép/hang/videó felvételt korlátozás nélkül felhasználják, megjelentethessék, nyilvánosságra hozzák. A kép/hang/videó felvétellel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat a Pannonia Motorsport Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.

13.18. A megvásárolt jegy a vásárlás tárgyát képező konkrét eseményen / időponton / időtartamon túl vissza nem váltható.

13.19. A megvásárolt jegy a vásárlás tárgyát képező konkrét eseményen előtt legkésőbb 14 nappal, egy alkalommal, díjmentesen írásban történő igényléssel és jóváhagyással, meghosszabbítható egy későbbi konkrét időpont megválasztásával. Az érvényesség ilyen jellegű hosszabbításának díja bruttó 5.000 Ft.

13.20. A hosszabbítási igényt írásban, legalább az adott esemény előtt 14 nappal az [email protected] e-mail címre kell elküldeni, amelyet ügyintézőnk írásban igazol vissza. Minőségbiztosítási okokból hosszabbítási kérelmet telefonon elfogadni nem áll módunkban.

13.21. Amennyiben a megvásárolt jegy adott eseménye elmúlt és annak hosszabbítását nem kezdeményezték, úgy annak beváltására és az értékének visszatérítésére nincs lehetőség.

13.22. Az eseményeken való részvételhez érvényes vezetői engedély vagy érvényes versenyzői licenc, speciális esetben sportorvosi engedély szükséges, melynek meglétét Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a helyszínen, azonban a szakszemélyzet kérheti bemutatását. Az igazolással kapcsolatosan a Pannonia Motorsport Kft. nem végez adatkezelést.

13.23. Autózásra vagy motorozásra nem alkalmas időjárási körülmények miatt a programot a versenyirányítás bármikor törölheti. A versenypályán történő esetleges baleset utáni helyreállítási munkálatok elhúzódása miatt előfordulhat, hogy valamely résztvevő nem kerül sorra vagy nem tud annyi időt tölteni a versenypályán, amennyi előzetesen meghirdetésre került. Ilyen speciális esetben nincs lehetőség a jegyek visszaváltására vagy új időpont kérésére. Az jegyek érvényessége nem hosszabbítható meg, vissza nem válthatóak. Rossz idő esetén a Jegy(ek) ára nem jár vissza!

13.24. A versenypálya használatra vonatkozó jegyek csak és kizárólag az azokon feltüntetett időpontban használhatók fel. A Jegy(ek) csak a kiválasztott dátumra érvényes.

13.25.A program kezdése előtt 48 órával ellenőrizni szükséges az időpont érvényességét a Pannonia Motorsport weboldalán.

14. Egyéb rendelkezések

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az egyes eseményeknek otthont adó Versenypályák. szolgáltatásaira vonatkozó utalványok beváltásnak teljesítéséért és a szolgáltatás teljesítésének minőségéért. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról a weboldalon tájékoztatja az oldalra látogatókat. A módosított ÁSZF a weboldalon való közzétételtől érvényes.

Szombathely 2024. január 01.